Info

Popkoor Cantabilé is opgericht in 1993 en ons repertoire bestaat uit popsongs uit alle tijden Popkoor Cantabilé Andijk heeft op dit moment 60 enthousiaste leden 
De dirigent is Jorim de Koon, De begeleiding bestaat uit Henriëtte Dekker(pianist),Dick van Berkum (toetsenist) en Adriaan de Leeuw (Drums). 
We repeteren op vrijdagavond vanaf 19.30 uur t/m 21.30 uur in de grote zaal van Cultura.

Contact gegevens zie website

Voorzitster: Marian van Zwieten, m.van.zwieten@quicknet.nl 

Penningmeester: Dik Laan 0228-591432
website www.cantabileandijk.nl

Zangkoor Cantabilé