Muziekschool Oostelijk West-Friesland
Andijks gemengd koor
Andijker Toneel
Biljartclub "Cultura"
Dames kolfclub "de Vrouwenkliek"
Grijze Panters
Heren kolfclub "Onder Ons"
"Drainage"
Vrouwen van Nu
Muziekvereniging Excelsior
Zangkoor Cantabilé
Jazz en Pop
Egerländerkapel
Vis en Loterijclub "Golden Ten"
Loterijclub "de Volharding"
West-Fries genootschap
Molenbuurtvereniging
Buurtvereniging van toemer tot molensloot
Stichting Club 5
Muziek docente:"Puur Christie"