Muziekschool Oostelijk West-Friesland
Andijks gemengd koor
Andijker Toneel
Biljartclub "Cultura"
Dames kolfclub "de Vrouwenkliek"
Grijze Panters
Heren Kolf sociëteit "Onder Ons"
Vrouwen van Nu
Muziekvereniging Excelsior
Zangkoor Cantabilé
Jazz en Pop
Egerländerkapel
Vis en Loterijclub "Golden Ten"
Loterijclub "de Volharding"
West-Fries genootschap
Molenbuurtvereniging
Buurtvereniging van toemer tot molensloot
Muziek docente Zang:"Puur Christie"

Muziek docent drums: M.Meurs